Norma STANDARD

Norma STANDARD 2

Najważniejsze cechy programu Norma STANDARD 2
Porównanie Norma PRO i Norma STANDARD

Różnice pomiędzy
Norma PRO i Norma STANDARD


Program Norma PRO i Norma STANDARD posiadają ten sam wygląd i taką samą pełną bazę katalogów normatywnych KNR. Te dwa najpopularniejsze programy na rynku pracują na tych samych plikach oraz zawierają tą samą funkcjonalność w zakresie podstawowego kosztorysowania. Zarówno program Norma PRO i Norma STANDARD mogą być wykorzystywane do tworzenia przedmiarów, obmiarów, kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych.Funkcje, które posiada program Norma PRO, a których nie posiada program Norma STANDARD:
 • Wczytywanie obmiarów z plików pdf (w Norma STANDARD trzeba dokupić rozszerzenie).
 • Tworzenie kosztorysów, zawierających warianty na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS.
 • Rejestracja zmian (wyróżnienie kolorem, skreśleniami i podkreśleniami) przydatna przy dokonaniu korekt lub sprawdzaniu kosztorysu (przez inspektorów nadzoru i in.), wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane lub cofnięte.
 • Tworzenie kosztorysów złożonych z możliwością równoczesnej pracy kilku kosztorysantów nad różnymi fragmentami kosztorysu.
 • Wyliczenie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji.
 • Rozliczenie pozycji w innych pozycjach.
 • Zapisywanie kosztorysu i jego działów w cenniku obiektów.
 • Wstawianie innych kosztorysów, ich działów czy pozycji jako pozycji uproszczonych.
 • Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. za transport na większą odległość).
 • Korzystanie w książce obmiarów z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych.
 • Łatwe tworzenie harmonogramu dzięki mechanizmowi kluczy wykonawczych i lokalizacyjnych.
 • Rozliczanie wykonanych robót.
 • Współpraca z niemieckimi katalogami DBD.
 • Współpraca z programami Stawka i Wykopy.
 • Współpraca z programem CAD Rysunek.
 • Tworzenie kosztorysów w postaci zgodnej z wymaganiami FIDIC.
Norma PRO
Kurs kosztorysowania Norma PRO Kurs kosztorysowania z programem Norma PRO
Warszawa
- 23, 24, 25, 26 października
- 13, 14, 15, 16 listopada
- 4, 5, 6, 7 grudnia
Wrocław
- 20, 21, 22, 23 listopada
- 11, 12, 13, 14 grudnia
Poznań
- 29, 30 listopada, 1, 2 grudnia
Gdańsk
- 27, 28, 29, 30 listopada
Bydgoszcz
- 29, 30 listopada, 1, 2 grudnia