Błąd aktualizacji programu

 

 W przypadku gdy podczas aktualizacji programu pojawi się okno Wykryto zablokowany plik (Rys. 1) należy zamknąć program Norma i ponownie uruchomić aktualizację programu.

Rys. 1