Błąd autoryzacji


Poniższy komunikat na rysunku (Rys. 1) informuje , że używamy innej wersji programu niż ta która jest  wgrana  na kluczu zabezpieczającym.  Możliwą przyczyną pojawienia się komunikatu może być aktualizacja programu bez aktualizacji klucza.Rys. 1