Brak katalogów KNR

Jeżeli w oknie katalogów nie wyświetlają się nam katalogi norm (Rys. 1) należy kliknąć raz lewym klawiszem myszy na żółty minus tak, aby pojawił się żółty plus (Rys.2) po wykonaniu tych czynności katalogi powinny być widoczne

Rys. 1


Rys. 2