Import cennika "Brak dostępu do bazy danych"


Jeżeli pojawia się komunikat "Błąd dostępu do bazy danych", należy utworzyć nową bazę cenową, klikamy w menu Bazy cenowe/Utwórz nową bazę cenową... (Rys. 1) stworzenie kilku baz cenowych spowoduje to, że program zapyta się do jakiej bazy cenowej chcemy zapisać nasz cennik.

Rys. 1


W następnym oknie klikamy  OK. (domyślnie nazwa zapisuję się BAZACEN1 o ile wcześniej nie została stworzona)

Rys. 2