Import cennika Intercenbud pliki

Aby zaimportować cennik, który mamy zapisany w plikach na dysku komputera klikamy na Bazy cenowe / Importuj cennik (Rys. 1)

Rys. 1

W kolejnym oknie (Rys. 2) zaznaczamy Pojedynczy plik (1.) i klikamy Przeglądaj… (2.)

Rys. 2

Odnajdujemy plik z cennikiem (Rys. 3) zaznaczamy go (1.) i klikamy Otwórz (2.)

Rys. 3

Następnie klikamy OK. (Rys. 4, Rys. 5, Rys. 6)

Rys. 4


Rys. 5


Rys. 6