Import cennika Intercenbud ze strony www

Aby program bezpośrednio pobierał cennik ze strony www należy zalogować się na stronie www.intercenbud.pl i po uzyskaniu Użytkownika i Hasła wprowadzamy dane do programu.

Klikamy na Opcje / Programu… (Rys. 1)

Rys. 1

Kolejno klikamy na zakładkę Konfiguracja baz (Rys. 2) i wprowadzamy Użytkownik (1.), Hasło (2.) następnie klikamy OK. (3.)

Rys. 2

Po wprowadzeniu danych klikamy Bazy cenowe / Importuj cennik… (Rys. 3)

Rys. 3

Zaznaczamy System (1.) Rys. 4 wybieramy jaki zakres cen chcemy importować (2.) i klikamy OK(3.)

Rys. 4

Klikamy OK (Rys. 5)

Rys. 5