Import cennika Intercenbud CD

Aby zaimportować cennik do programu należy włożyć płytę CD z cennikiem następnie klikamy na Bazy cenowe / Importuj cennik (Rys. 1)

Rys. 1

W kolejnym oknie (Rys. 2) klikamy Rozpoznaj format (1.), a następnie OK (2.) po czym pojawi się komunikat o zakończeniu importu (Rys. 3)

Rys. 2


Rys. 3