Instalacja nr seryjny programu


Podczas instalacji należy wprowadzić numer seryjny programu (Rys. 1) który dołączany jest na licencji programu wraz z programem.

Numer seryjny programu podzielony jest na dwie części (1. -  2. wpisujemy numer z licencji programu) oraz trzecia część Użytkownik wpisujemy nazwę. Po uzupełnieniu tych danych będzie aktywna opcja Dalej >

Uwaga ! Należy zwrócić uwagę na symbole wpisane na licencji przede wszystkim na takie jak: duża litera „I”(i) może to być również mała litera „l”(L), znaki duża litera „O” może być „0” (zero), q (Q) może być „g” (G)

Rys. 1


Rys. 2