Katalogi norm


Okno katalogów posiada dodatkowe opcje. W górnym lewym rogu są ikony, które umożliwiają  wyświetlanie dodatkowych informacji (Rys. 1)

Rys. 1


Pierwsza ikona włączanie i wyłączanie drzewa katalogów (Rys. 2)

Rys. 2


Druga ikona włączanie i wyłączanie wyświetlania opisu pozycji (Rys. 3)

Rys. 3


Trzecia ikona włączanie i wyłączanie wyświetlania RMS-ów pozycji działa na ostatnim oknie pozycji (Rys. 4)

Rys. 4