Kopiowanie pulpitu


Aby skopiować pulpit i wysłać np. naszej firmie w celu ustalenia problemu z programem należy na klawiaturze kliknąć przycisk (print screen) w zależności od rodzaju klawiatury może to być psc Rys. 1 (ewentualnie prt sc )

Rys. 1


Otwieramy program, w którym będziemy mogli zapisać skan naszego pulpitu ( zalecany program Paint) (Rys. 2)

Rys. 2


Wklejamy nasz pulpit klikamy Edycja / Wklej  (Rys. 3)

Rys. 3Rys. 4


Po wklejeniu zapisujemy go Plik / Zapisz jako… (Rys. 5)

Rys. 5

Wybieramy format zapisu (Rys. 6) (1.), (2.)(Zalecanym formatem zapisu jest JPEG) i zapisujemy (3.) jako gotowy plik do wysłania naszej firmie mailem.

Rys. 6