Lista katalogów norm


BAZA NORMATYWNA
stan na listopad 2017; NORMA 4.60

   
E-0508 Montaż inst.elektr.w listwach z PCW - uzup.do KNR 5-08 UWAGA! Normy kleju podawać samemu [OKRB Warszawa zeszyt WACETOB]
E-0510 Przepusty, linie izolowane, linie kablowe na słupach - uzup. do KNR 5-10 [OKRB Warszawa, zeszyty WACETOB]
KNCK-1 Nawierzchnie drogowe [wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31]
KNCK-3 Mosty drogowe i kolejowe [wycofany 1.01.1991, zastąpiony przez KNR 2-33]
KNCK-7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym [M.K. 1982]
KNK 2-06 Nawierzchnie ulic i placów [wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31]
KNK 7-28 Drobne roboty budowlane występujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych [wycofany 1.07.1992, zastąpiony przez KNR 7-28]
KNKRB 1 Roboty ziemne [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB 4-I tom I. Instalacje sanitarne [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB 4-II tom II. Sieci zewnętrzne - przyłącza [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB 5 Instalacje elektryczne[wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNNR 1 Roboty ziemne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 7 Konstrukcje metalowe [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR-W 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne; uzupełnienie, rozdziały 21-26 [WACETOB 2001]
KNNR-W 2 Uzupełnienie KSNR-2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego, część I [N.Z. WACETOB 1999]
KNNR-W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane [WACETOB 2000]
KNNR-W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [WACETOB 2000]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985]
KNP 02 Roboty ogólnobudowlane [MBiPMB 1984]
KNP 05 Roboty montażowe instalacji [MBiPMB 1986-1987]
KNP 06 Roboty montażowe instalacji wewnętrznych [MBiPMB 1987]
KNP 07 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych [MAGTiOŚ 1982]
KNP 08 Roboty montażowe różne; spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem rur, blach i kształtowników [MGPiB 1982]
KNP 16 Roboty torowe (Dział 01, 02, 05, 06) [MK 1978,1982]
KNP 18 Roboty elektromontażowe silnoprądowe [ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985]
KNP 18 D13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe [ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985]
KNP ZREW 02 Pracochłonności robót remontowych kotłów parowych o wydajności 380 i 430 t/h [ZREW, 1986]
KNP ZREW 07 Pracochłonności robót remontowych armatury i rurociągów [ZREW, 1986]
KNP ZREW 10 Pracochłonności robót remontowych turbin WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20, TK-50 [ZREW, 1985]
KNP ZREW 11 Pracochłonności robót remontowych turbin parowych o mocy poniżej 50 MW [ZREW, 1985]
KNP ZREW 12 Pracochłonności łopatkowania wirników turbin parowych [ZREW, 1985]
KNPnRPDE Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych [TKP 1985]
KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych [IGM wyd.I 1995]
KNR 0-11 Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej "POLBRUK" [IGM wyd.II 2001]
KNR 0-12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej [IGM wyd.I 1996]
KNR 0-12II Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej [IGM wyd.II 2000]
KNR 0-13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych [IGM wyd.I 1996]
KNR 0-14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych [IGM wyd.I 1996]
KNR 0-15 Pokrycia dachowe [IGM wyd.I 1996]
KNR 0-15II Pokrycia dachowe wyd.III 2000 [IGM wyd.III 2000]
KNR 0-16 Roboty murowe w technologii "YTONG" [IGM wyd.I 1997]
KNR 0-17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "CERESIT" [IGM wyd.I 1998]
KNR 0-18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli [IGM wyd.I 1998]
KNR 0-19 Stolarka - PCV, aluminium [IGM wyd.I 1998]
KNR 0-20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu "PERI" [IGM wyd.I 1998]
KNR 0-21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej [IGM wyd.I 1998]
KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD [IGM wyd.I 1998]
KNR 0-23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER [IGM wyd.I 1999]
KNR 0-24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL [IGM wyd.I 1999]
KNR 0-25 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne [IGM wyd.I 1999]
KNR 0-26 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG [IGM wyd.I 1999]
KNR 0-27 Roboty murowe w systemie POROTHERM [IGM wyd.I 1999]
KNR 0-28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT [IGM wyd.I 1999]
KNR 0-29 Roboty izolacyjne wg technologii DEITERMANN; Wysokoelastyczny system SUPERFLEX-10 [IGM wyd.I 2000]
KNR 0-30 Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych [IGM wyd.I 2000]
KNR 0-31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, c.o. oraz ogrzewania podłogowego wykonywane z rur z tworzyw sztucznych PB w technologii HEPWORTH [IGM wyd.I 2001]
KNR 0-32 Hydroizolacja z bentonitu VOLCLAY [IGM wyd.I 2001]
KNR 0-33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO [IGM wyd.I 2001]
KNR 0-34 Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex[IGM wyd.I 2002]
KNR 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I [IGM wyd.I 2002]
KNR 0-36 Uszczelniające przesłony gruntowe z Bentomatu [IRM wyd.I 2003]
KNR 0-37 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART [IGM wyd.I 2001]
KNR 0-38 Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy Convector [IGM wyd.I 2002]
KNR 0-39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy DEITERMANN [IGM wyd.I 2002]
KNR 0-40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system REMMERS [IRM wyd.I 2004]
KNR 0-41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann [IGM wyd.I 2002]
KNR 0-44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy Deitermann [IGM wyd.I 2002]
KNR 0-45 Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych [IRM wyd.I 2003]
KNR 11-01 Podziemne roboty w kopalniach rud [MHiPM Wrocław 1986 wyd.I]
KNR 13-01 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego [PEBEROW wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-02 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego [PMUG wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-03 Maszyny wyciągowe górnictwa węgla kamiennego [PMUG wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-04 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-05 Roboty górnicze podziemne węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-06 Roboty elektryczne, teletechniczne w podziemiach kopalni węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-07 Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego [PMUG wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-08 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-09 Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego [GBG wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-10 Roboty wiertnicze badawcze mrożeniowe i cementacyjne górnictwa węgla kamiennego [GBG wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-11 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu [PBN Naftomat wyd.I 1984. biuletyny do 9 1996]
KNR 13-12 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-13 Montaż maszyn,urządzeń,rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-14 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-15 Roboty termoizolacyjne elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-16 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-18 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-19 Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-20 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych [PMUG, GPSiPG wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-21 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-22 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych elektrowni i elektrociepłowni [Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-23 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-24 Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.II 1989, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-25 Roboty remontowe i modernizacyjne aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.II 1989, biuletyny do 9 1996]
KNR 13-26 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji oraz urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 15-01 Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę [Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996]
KNR 15-02 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę [wycofany 1.08.1996, zastąpiony przez KNR 2-11, wyd.I 1995]
KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych cz. I-III [(N.Z). IGM wyd.I 1996-97]
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-02 Konstrukcje budowlane [ORGBUD wyd. spec. 1998]
KNR 2-03 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych [Energobudowa wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-04 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych,silosów,kotłów i kominów [ORGBUD wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-05 Konstrukcje metalowe [ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe [ORGBUD wyd.I 1986, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-10 Fundamenty specjalne [ORGBUD wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 21-01 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego [Montokwas 1989, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-11 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996]
KNR 2-13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych [ORGBUD wyd.V 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-14 Konstrukcje budowli morskich [ORGBUD wyd.II 1997, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i c.o.[ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-15/GEBERIT Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu GEBERIT [WACETOB wyd.I 2000]
KNR 2-16 Izolacje termiczne [ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-17 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne [ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa [ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-21 Tereny zieleni [Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-22 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego [MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-23 Terenowe urządzenia sportowe [Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-25 Urządzenia placu budowy [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-28 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [MRiGŻ wyd.I 1997]
KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach [ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-33 Konstrukcje mostowe [ORGBUD wyd.I 1990, biuletyny do 9 1996]
KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym [IGM]
KNR 2-37/GEO Budowa i remont nawierzchni torowych; tor o prześwicie normalnym 1435 mm [KZE 2000]
KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane [ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 4-02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 4-03 Roboty remontowe instalacji elektrycznych [ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996]
KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli [ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996]
KNR 4-05I tom I Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych [Proinbud 1993]
KNR 4-05II tom II Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych [Proinbud 1993]
KNR 4-06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych [POLCEN 1996]
KNR 4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych [POLCEN 1997]
KNR 5-01 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-01a Nowe technologie w montażu linii kablowych [Opr. indywidualne]
KNR 5-02 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-03I Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I - budowa [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-03II Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II - przebudowa [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-04 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-06 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-07 Urządzenia teletransmisyjne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji [ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-09 Sieci trakcyjne miejskie [ORGBUD 1986, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. [ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe [ELBUD 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia [ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-14 Rozdzielnie wnętrzowe do 30 kV [ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napięcia [ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-16 Wyposażenie elektryczne suwnic [ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim [TOR-PROJEKT wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-24 Kolejowa sieć trakcyjna [ORGBUD wyd.I 1990, biuletyny do 9 1996]
KNR 5-26 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym [ORGBUD 1990, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-01 Montaż urządzeń do skrawania, tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych [ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-02 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna [ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny 9 1996]
KNR 7-03 Urządzenia transportowo podnośne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków [ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1986]
KNR 7-06 Montaż urządzeń kotłowni przemysłowych i grzewczych [Energobudowa, wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-07 Montaż pomp i sprężarek [ORGBUD wyd.VI 1993, biuletyny do 9 1997]
KNR 7-08 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka [Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-09 Rurociągi technologiczne i armatura.Spawanie i roboty towarzyszące. Montaż rurociągów, kształtek i armatury. [ORGBUD wyd.II 1987,1988, biuletyny do 9 1986]
KNR 7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących [ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne [ORGBUD wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne [ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy [ORGBUD wyd.IV 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-14 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza [ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-16 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego [ORGBUD 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-19 Urządzenia gazownicze [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych [ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych [ORGBUD wyd.III 1997, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-22 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego [ORGBUD wyd.I 1984,1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-24 Urządzenia i instalacje chłodnicze [ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-28 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń [WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-29 Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych [ORGBUD wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-30 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich [MEPROZET wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR 7-33 Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych [IGM wyd.I 1995]
KNR 7-34 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych [IGM 1995]
KNR 9-01 Ścianki murowane systemu SILKA M [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2000]
KNR 9-02 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2001]
KNR 9-03 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2003]
KNR 9-04 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2002]
KNR 9-05 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych - systemu BAUMANNA [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2002]
KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62 [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2003]
KNR 9-07 Roboty budowlane i geotechniczne z Leca KERAMZYTU [ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010]
KNR 9-08 Sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych STEINZEUG-KERAMO [ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2014]
KNR 9-09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005]
KNR 9-10 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY [ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2009]
KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005]
KNR 9-12 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005]
KNR 9-13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005]
KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap "Icopal" typu Szybki Syntan SBS aktywowanych termicznie [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2009]
KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL" [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008]
KNR 9-16 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2006]
KNR 9-17 Roboty murowe w systemie H+H [ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010]
KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu CFW-GRP [ORGBUD-SERWIS, wyd.II 2010]
KNR 9-19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń - w technologii firmy BELFOR [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2009]
KNR 9-20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP), i polietylenu (PE) [ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010]
KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2010]
KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2011]
KNR 9-23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2012]
KNR 9-24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach firmy BASF [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2012]
KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2012]
KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2013]
KNR 9-27 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2014]
KNR 9-28 Ocieplenia ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2014]
KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015]
KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015]
KNR AL-01 Systemy alarmowe [ATHENASOFT wyd.I 2000]
KNR AT-02 Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH [ATHENASOFT wyd.I 2000]
KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie [ATHENASOFT wyd.I 2000]
KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome [ATHENASOFT wyd.I 2002]
KNR AT-05 Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal [ATHENASOFT wyd.I 2001]
KNR AT-06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych [ATHENASOFT wyd.I 2000]
KNR AT-07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD [ATHENASOFT wyd.I 2001]
KNR AT-08 Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezpieczenia przed graffiti [ATHENASOFT wyd.I 2001]
KNR AT-09 Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne [ATHENASOFT wyd.II 2010]
KNR AT-10 Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC - Multimedia Connect [ATHENASOFT wyd.I 2014]
KNR AT-11 Wykopy w umocnieniach systemu "PODLASIE" [ATHENASOFT wyd.I 2002]
KNR AT-12 Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips [ATHENASOFT wyd.I 2003]
KNR AT-13 Roboty budowlane przy układaniu okablowaniu strukturalnego [ATHENASOFT wyd.I 2003]
KNR AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE [ATHENASOFT wyd.I 2003]
KNR AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M [ATHENASOFT wyd.I 2004]
KNR AT-16 Instalacje elektryczne w technologii gesis [ATHENASOFT wyd.I 2006]
KNR AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową [ATHENASOFT wyd.I 2004]
KNR AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M [ATHENASOFT wyd.I 2005]
KNR AT-19 Instalacje centralnego odkurzania [ATHENASOFT wyd.I 2004]
KNR AT-20 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur [ATHENASOFT wyd.I 2005]
KNR AT-21 Kasety podłogowe [ATHENASOFT wyd.I 2006]
KNR AT-22 Okładziny ceramiczne - ściany [ATHENASOFT wyd.I 2008]
KNR AT-23 Okładziny ceramiczne - podłogi i schody [ATHENASOFT wyd.I 2007]
KNR AT-24 Okładziny ceramiczne basenów [ATHENASOFT wyd.I 2007]
KNR AT-25 Iniekcje budowlane [ATHENASOFT wyd.I 2008]
KNR AT-26 Tynki renowacyjne [ATHENASOFT wyd.I 2008]
KNR AT-27 Hydroizolacje [ATHENASOFT wyd.I 2008]
KNR AT-28 Okablowanie strukturalne w technologii firmy TE Connectivity [ATHENASOFT wyd.II 2012]
KNR AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher [ATHENASOFT wyd.I 2005]
KNR AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach Baumit [ATHENASOFT wyd.I 2005]
KNR AT-32 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii Baumit [ATHENASOFT wyd.I 2005]
KNR AT-33 Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd.I 2009]
KNR AT-34 Roboty murowe w technologii MUROTHERM [ATHENASOFT wyd.I 2010]
KNR AT-35 Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet [ATHENASOFT wyd.I 2016]
KNR AT-36 Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking [ATHENASOFT wyd.I 2016]
KNR AT-37 Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie [ATHENASOFT wyd.I 2016]
KNR AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd.I 2010]
KNR AT-41 Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd.I 2010]
KNR AT-42 Okładziny ceramiczne w technologii Weber DEITERMANN [ATHENASOFT wyd.I 2011]
KNR AT-43 Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS [ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014]
KNR AT-44 Stropy w technologii KONBET [ATHENASOFT wyd.I 2012]
KNR AT-45 Systemy kominowe SCHIEDEL [ATHENASOFT wyd.I 2014]
KNR AT-46 Ściany działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC [ATHENASOFT wyd.I 2013]
KNR AT-99 Roboty budowlane różne [ATHENASOFT wyd.I 2013]
KNR BC-01 Roboty budowlane w systemie YTONG [BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2002]
KNR BC-02 Roboty budowlane w systemie SCHOMBURG [BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004]
KNR BO-12 Roboty remontowe: mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk [ORGBUD 2001]
KNR DC-03 Kotwy chemiczne KOELNER-RAWL [DATACOMP wyd.I 2009]
KNR DC-12 Linie światłowodowe FCA [DATACOMP wyd.I 2011]
KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych [INSTAL 1996]
KNR K-01 Nowe technologie. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - System OMBRAN [KOPRIN 2002]
KNR K-02 Nowe technologie. Roboty murowe w technologii SILKA [KOPRIN wyd.I 2002]
KNR K-04 Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Kreisel [KOPRIN wyd.I 2002]
KNR K-05 Nowe technologie. Krycie dachów w systemie BRAAS [KOPRIN wyd.III 2012]
KNR W-01 Cementowe podkłady i posadzki w technologii WEBER [Saint-Gobain wyd.I 2013]
KNR W-02 Okładziny ceramiczne w technologii WEBER [Saint-Gobain wyd.I 2012]
KNR-W 2-01 BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE [WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001]
KNR-W 2-02 KONSTRUKCJE BUDOWLANE [WACETOB wyd.V 2003]
KNR-W 2-05 KONSTRUKCJE METALOWE [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 2-15 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE, GAZOWE i C.O. [WACETOB wyd.I 1998]
KNR-W 2-16 IZOLACJE TERMICZNE [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 2-17 INSTALACJE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 2-18 ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE [WACETOB wyd.I 1997]
KNR-W 2-19 ZEWNĘTRZNA SIEĆ GAZOCIĄGOWA [WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997]
KNR-W 2-20 ZEWNĘTRZNA SIEĆ CIEPLNA [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 2-25 URZĄDZENIA PLACU BUDOWY [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 4-01 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE [WACETOB wyd.III 2000]
KNR-W 4-02 ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI SANITARNYCH [WACETOB wyd.I 1997]
KNR-W 4-03 ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH [WACETOB wyd.I 1997]
KNR-W 5-05 TELEKOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA KOMUTACYJNE [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 5-07 URZĄDZENIA TELETRANSMISYJNE [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 5-08 INSTALACJE I OSPRZĘT ŚWIATŁA, SIŁY I SYGNALIZACJI [WACETOB wyd.III 2003]
KNR-W 5-10 ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE NAPOWIETRZNE NISKIEGO NAPIĘCIA. OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW. SYGNALIZACJA ULICZNA. [WACETOB wyd.II 2000]
KNR-W 7-02 MASZYNY I URZĄDZENIA DO OBRÓBKI DREWNA [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 7-04 MONTAŻ URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 7-07 MONTAŻ POMP I SPRĘŻAREK [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 7-09 RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I ARMATURA. SPAWANIE I ROBOTY TOWARZYSZĄCE. MONTAŻ RUROCIĄGÓW, KSZTAŁTEK I ARMATURY. [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 7-10 MONTAŻ MASZYN ELEKTRYCZNYCH WIRUJĄCYCH [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 7-12 ROBOTY MALARSKIE ANTYKOROZYJNE I CHEMOODPORNE [(N.Z.)WACETOB wyd.II 2001]
KNR-W 7-13 TRANSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ NA PLACU BUDOWY [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 7-20 MONTAŻ URZĄDZEŃ I MECHANIZMÓW W BUDOWLACH HYDROTECHNICZNYCH [WACETOB wyd.I 1992]
KNR-W 7-21 MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH [WACETOB wyd.I 1992]
KNZ-14 Nowe Technologie w Budownictwie; Izolacje; Stropy [WACETOB 1994, 1998]
KNZ-15 Nowe Technologie w Budownictwie; Izolacje [WACETOB 1994]
KPRR 23 Katalog pracochłonności robót remontowych pomp wodnych różnych typów i sprzęgieł hydrokinetycznych [COE, 1987]
KPRR 6 Katalog pracochłonności robót remontowych kotłów wodnych o wydajności 25-120 Gcal [COE, 1986]
KPRR 9 Katalog pracochłonności robót remontowych turbin 13UK 125-6 [COE, 1987]
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [WACETOB 1996, biuletyny do 9 1996]
KSNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [N.Z. MRiGŻ wyd.I 1998]
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR 7 Konstrukcje metalowe [PROMOCJA 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych [POLCEN 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
NNRNKB 202 Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów]
NNRNKB 231 Uzupełnienia do KNR 2-31 [ORGBUD 1993]
S-215 Instalacje wewnętrzne z rur z tworzyw sztucznych [Zeszyt WACETOB]
S-219 Uzupełnienia do KNR 2-19 [Zeszyt WACETOB]
TZKNBK I Roboty transportu wewnętrznego [PPPKZ 1982]
TZKNBK II Roboty ziemne [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK III Roboty betonowe [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK IV Roboty murowe [PPPKZ 1983, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK IX Roboty sztukatorsko-modelarskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK V Roboty ciesielskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK VI Roboty pokrywcze [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK VII Roboty izolacyjne [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK VIII Roboty tynkarskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK X Roboty stiukowe [PPPKZ 1982]
TZKNBK XI Roboty posadzkarskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK XII Roboty stolarskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK XIII Roboty zduńskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK XIV Roboty szklarskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK XV Roboty malarskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK XVI Roboty kamieniarskie - obróbka [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK XVII Roboty instalacji elektrycznej [PPPKZ 1983]
TZKNBK XVIII Roboty instalacji sanitarnych [PPPKZ 1983]
TZKNBK XVIm Roboty kamieniarskie - montaż [PPPKZ 1982]
TZKNBK XX Roboty stolarki artystycznej [PPPKZ 1982]
TZKNBK XXI Roboty metaloplastyki "kolorowej" [PPPKZ 1982]
TZKNBK XXII Roboty metaloplastyki "żelaznej" [PPPKZ 1982]
TZKNBK XXIII Roboty blacharki artystycznej [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK XXIV Roboty ślusarsko-spawalnicze [PPPKZ 1982]
TZKNC N-K/I Malarstwo ścienne [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/II Malarstwo sztalugowe [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/III Drewno polichromowane i niepolichromowane [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/V Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/VI Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/VII Witrażownictwo [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/XVII Konserwacja metalu [PPKZ 1982]
ZKNR C-1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach Ceresit i Thomsit - tom I; Renowacja starego budownictwa [HENKEL wyd.I 2005]
ZKNR C-2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomsit, Pattex, Metylan [HENKEL wyd.I 2008]
ZKNR PKRE Sterowanie lokalne odłączników kolejowych sieci trakcyjnych [ORGBUD 1989]
ZN-97/TP S.A.-039 Linie optotelekomunikacyjne [Licencja bezpłatna TP S.A. 1997]
ZN-97/TP S.A.-040 Telekomunikacyjne sieci miejscowe (uzupełnienie KNR 5-01) [Licencja bezpłatna TP S.A. 1997]