Problem z kluczem

W przypadku, gdy dioda klucza nie świeci oznacza to, że klucz USB może być uszkodzony ewentualnie uszkodzony jest port USB w komputerze, do którego wpięty jest klucz. Natomiast, gdy dioda w kluczu mruga i pojawia się komunikat „Brak klucza ochrony programu. Zainstaluj poprawny klucz ochrony" trzeba doinstalować sterowniki, aby to zrobić postępuj z wskazówkami podanymi poniżej.

Instalacja sterowników klucza:
1. Włożyć płytę z programem Norma do napędu CD
2. Następnie wejść w Mój komputer
3. Prawym klawiszem myszy kliknąć na napęd CD i użyć funkcji Otwórz
4. Odnaleźć w zawartości płyty katalog tools/Kmm32 (Rys.1) i uruchomić program ikmm4x32 (Rys. 2) 

Rys.1


Rys. 2


W oknie, które pojawi się  klikamy Instaluj

Rys. 3


Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer, a dioda w kluczu powinna świecić światłem stałym.