Przerabianie przedmiaru na kosztorys


Otwieramy przedmiar, który chcemy przerobić na kosztorys (Rys. 1)

Rys. 1


Następnie klikamy na Opcje / Kosztorysu … (Rys. 2)

Rys. 2


W oknie, które pojawi się należy zaznaczyć rodzaj kosztorysu tzn. KOSZTORYS (Rys. 3) Po wykonaniu tej czynności klikamy OK . Program zacznie przerabiać przedmiar na kosztorys uwzględniając wszystkie opcje takie jak warianty czy też modyfikacje pozycji oraz program otworzy się w widoku kosztorysu szczegółowego.

Rys. 3