Przerobienie danych z Normy do Excela


Aby przenieść dane z programu Norma do programu Excel należy wejść na taki widok z jakiego chcemy przenieść dane np. wchodzimy na zestawienia materiałów klikamy Edycja / Zaznacz wszystko (Rys. 1)

Rys. 1


Rys. 2


Następnie klikamy Edycja / Kopiuj (Rys. 3)

Rys. 3


Otwieramy program Excel  i klikamy Wklej (Rys. 4) i te elementy, które zaznaczyliśmy zostaną przeniesione do programu Excel (Rys. 5)

Rys.4


Rys. 5