Przerobienie przedmiaru z formatu Excela do programu Norma


Otwieramy przedmiar w programie Excel (Rys. 1)

Rys. 1

Klikamy na Zapisz jako / Skoroszyt programu Excel (Rys. 2)

Rys. 2


Wybieramy format zapisu CSV (rozdzielany przecinkami ) oraz wybieramy lokalizację zapisu zalecany Pulpit (Rys. 3)

Rys. 3


W oknie, które pojawi się klikamy OK (Rys. 4)

Rys. 4W kolejnym oknie klikamy Tak (Rys. 5) i zamykamy program Excel

Rys. 5Otwieramy program Norma i klikamy na ikonę otwórz (Rys. 6)

Rys. 6


Wybieramy Pliki typu / Przedmiar CSV (*.csv,*txt) (Rys. 7)

Rys. 7


Odnajdujemy plik zapisany wcześniej przez nas domyślna nazwa Zeszyt1 i klikamy Otwórz (Rys. 8)

Rys. 8


W oknie, które pojawi się dopasowujemy kolumny klikając na okno nr 2. (Rys. 9) odpowiednie hasło pojawi się w oknie nr 1. (Rys. 9) po ustawieniu wszystkich kolumn klikamy OK okno nr 3. i otworzy się przerobiony przedmiar w Normie (Rys. 10)

Rys. 9


Rys. 10