Strona Tytułowa

Aby stworzyć stronę tytułową należy wejść w Opcje / Kosztorysu…

Rys. 1

Po otwarciu okna Opcje kosztorysu klikamy na Strona tytułowa… i klikamy OK. (Rys. 2)

Rys. 2


W oknie Edycji strony tytułowej wypełniamy pola które będą drukowane (Rys. 3)

Rys. 3

W zakładce Opcje druku strony tytułowej (Rys. 4) możemy edytować, zmieniać te elementy, które występują na wydruku. 

Rys. 4


Rys. 5


Rys. 6