Użycie wcześniej wgranego cennika Sekocenbud


Klikamy na Ceny / Wybór cennika (Rys. 1)

Rys. 1


Wybieramy Bazę cenową o ile została wcześniej stworzona i klikamy Wybierz bazę (Rys. 2)

Rys. 2


Wybieramy cennik i klikamy Wybierz (Rys. 3)

Rys. 3


Klikamy Ok. (Rys. 4)

Rys. 4


Klikamy Tak (Rys. 5)

Rys. 5

Pojawi się okno, w którym (Rys. 6) wybieramy cenę z listy cennika

 Wybierz cenę – wybieramy cenę wskazanego elementu  z list cennika

Zamień RMS – zamieniamy dany element RMS w kosztorysie na ten, który jest w danej chwili podświetlony w oknie cennika

Rys. 6