Wydruk bez cen


Jeżeli chcemy wydrukować kosztorys bez kwot należy przy wydruku odznaczyć opcje Drukuj / KWOTY (Rys. 1)

Rys. 1