Wydruki


Aby wybrać dodatkowe elementy do wydruku należy kliknąć Wybór (Rys. 1)W oknie, które pojawi się zaznaczamy jakie dodatkowo elementy chcemy wydrukować (Rys. 2)

Rys. 2


Jeżeli chcemy wydrukować zestawienie materiałów należy kliknąć Zestawienia RMS (1.) / zakładka Materiały (2.) / i zaznaczamy Materiały (3.)(Rys. 3)

Rys. 3