Zmiana tytułu Obmiar / Przedmiar


Zmiana tytułu Obmiar na Przedmiar (Rys. 1)

Rys. 1


Klikamy Kosztorys / Opcje kosztorysu… (Rys. 2)

Rys. 2


W oknie wybieramy (Rys. 3) Przedmiar (1.) a następnie klikamy OK (2.)

Rys. 3