Norma EXPERT

Norma EXPERT

Inteligentny system do kosztorysowania

Najważniejsze cechy programu Norma STANDARD


PROGRAM GŁÓWNY OK
Norma EXPERT
OK
Norma PRO
OK
Norma STANDARD 2
OK
Norma STANDARD
Edycja elementów kosztorysu Panele/okna dialogowe Okna dialogowe Okna dialogowe Panele/okna dialogowe
Wykonywanie kosztorysów ofertowych OK OK OK OK
Wykonywanie kosztorysów inwestorskich OK OK OK OK
Grupowanie zestawień RMS i pozycji po wybranej kolumnie OK NIE OK NIE
Kategoryzowanie pozycji i wierszy obmiarowych OK OK NIE NIE
Wykonywanie kosztorysów zgodnych z FIDIC OK OK NIE NIE
Możliwość generowania wykresów wartości kosztorysowych OK NIE NIE NIE
Wykonywanie kosztorysów w kalkulacji uproszczonej OK OK OK OK
Możliwość filtrowania pozycji w kosztorysie OK OK OK NIE
Możliwość definiowania własnych filtrów OK NIE NIE NIE
Rozlicznie wykonanych robót OK OK NIE NIE
Tworzenie kosztorysów z wariantami danych OK OK NIE NIE
Tworzenie kosztorysów złożonych OK OK NIE NIE
Graficzne porównywanie kosztorysów OK OK NIE NIE
Dowolny sposób definiowania liczenia narzutów OK OK NIE NIE
Współpraca z programem do planowania i harmonogramowania (klucze lokalizacyjne i wykonawcze) OK OK NIE NIE
Rejestracja zmian i korekt w kosztorysie OK OK NIE NIE
Praca w sieci komputerowej OK Klucz sieciowy NIE NIE
Wymiana danych z innymi programami do kosztorysowania OK OK OK OK
Możliwość wprowadzania kodów CPV OK OK OK OK
Rozliczanie odpadów w kosztorysach OK NIE NIE NIE
Możliwość rozliczenia kilku stawek podatku VAT OK Tylko na poziomie definicji narzutów w działach OK Tylko na poziomie definicji narzutów w działach
Bezpośredni eksport danych do formatu PDF OK NIE OK NIE
Bezpośredni eksport danych do formatu XLS OK NIE OK NIE
Automatyczne aktualizacje programu OK Tylko „ważne poprawki” Tylko „ważne poprawki” Tylko „ważne poprawki”
Pobieranie kursów walut z WWW OK NIE OK NIE
Wyszukiwanie pozycji w zrobionych wcześniej kosztorysach OK NIE OK NIE
Historia zmian w kosztorysie (możliwość zapisania kilku wersji w jednym pliku) OK NIE NIE NIE
Wbudowany moduł wykopy OK NIE NIE NIE
KATALOGI NORM Norma EXPERT Norma PRO Norma STANDARD 2 Norma STANDARD
Pełna baza katalogów (ponad 360) typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych OK OK OK OK
Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji OK OK NIE NIE
Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. koszty jednostkowe transportu) OK OK OK NIE
Tworzenie pozycji i katalogów własnych OK OK OK OK
Rozbudowany edytor katalogów własnych OK NIE NIE NIE
Wyszukiwarka pozycji kosztorysowych OK OK OK OK
Podział katalogów na zestawy (budowlane, elektryczne itd.) OK NIE OK NIE
Możliwość pamiętania poszczególnych poziomów przy wyszukiwaniu pozycji posłowie kluczowym – Okno wstawiania pozycji do kosztorysu OK NIE OK NIE
PRZEDMIARY Norma EXPERT Norma PRO Norma STANDARD 2 Norma STANDARD
Możliwość wczytania przedmiaru w formacie PDF OK OK Opcjonalnie Opcjonalnie
Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych OK OK NIE NIE
Import obmiarów z innych programów OK OK NIE NIE
Współpraca z programem CAD Rysunek OK OK OK NIE
Współpraca z programem Wykopy OK OK NIE NIE
Wstawianie obiektów graficznych do dokumentacji przedmiarowej OK OK NIE NIE
Wielopoziomowy układ sum częściowych i obliczeń pomocniczych OK NIE NIE NIE
Podpowiedzi przy odwołaniach, wzorach i własnych obliczeniach pomocniczych OK NIE NIE NIE
Wyszukiwanie błędnych wyrażeń OK NIE OK NIE
BAZY CENOWE Norma EXPERT Norma PRO Norma STANDARD 2 Norma STANDARD
Komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud.pl OK OK OK OK
Współpraca z popularnymi bazami cenowymi (Orgbud, Bistyp, Sekocenbud) OK OK OK OK
Tworzenie cenników własnych OK OK OK OK
Historia zmiany cen w bazach cenowych OK NIE OK NIE
Obsługa cenników obiektów OK OK Bez możliwości tworzenia własnych cenników Bez możliwości tworzenia własnych cenników
WYDRUKI Norma EXPERT Norma PRO Norma STANDARD 2 Norma STANDARD
Zmiana parametrów na podglądzie wydruków OK NIE OK NIE
Definiowanie własnych zestawów wydruków OK OK OK OK
Definiowanie własnych styli wydruków OK OK OK OK
Drzewo nawigacji po wydrukach OK NIE OK NIE
Możliwość wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie wydruku OK NIE OK NIE